CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Wednesday, February 11, 2009

mengantarabangsakan bahasa melayu- oleh norzilawati nasir

Pendahuluan

Sebagai satu rumpun bahasa yang digunakan oleh lebih daripada dua ratus juta penduduk dunia, bahasa Melayu berkembang pesat dan mendapat pengiktrafan yang meluas. Sesuai dengan keadaan ini, seluruh aspek perkembangan bahasa, termasuk budaya dan pengucapannya, diteliti dan diselidiki dengan penuh mendalam. Bahasa Melayu telah wujud lebih daripada seribu tahun dahulu dan dipandang mulia oleh masyarakat yang mengucapkannya.. Sungguhpun begitu, proses penambahbaikan terhadap bahasa Melayu dijalankan sepanjang masa oleh badan yang bertanggungjawab untuk meningkatkan martabat dan penggunaan bahasa Melayu yang lebih efisyen dan berdaya maju setaraf dengan bahasa-bahasa lain di dunia.

1.0 Asal usul Bahasa Melayu

Perkataan Melayu timbul dalam tulisan Cina di antara tahun 644-645 Masihi. Catatan orang Cina menyatakan, bahawa orang Mo-lo-yeu mengirimkan utusan ke negara China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada raja China.

Perkataan Melayu berasal daripada perkataan Malaya, iaitu kependekan perkataan "Himalaya" yang bermaksud tempat bersalji. Manakala dalam bahasa Jawa Kuno, perkataan "Mlayu" bermaksud berlari atau mengembara. Hal ini dapat dipadan dengan nama orang Indo-Melayu (Austronesia) yang bergerak dari Yunan.

2.0 Fungsi Bahasa Melayu

2.1 Bahasa Kebangsaan

Bahasa Melayu selaku bahasa kebangsaan sebenarnya ialah bahasa yang paling penting di Malaysia. Selain merupakan entiti politik, sosial, dan budaya negara yang bernama Malaysia, bahasa Melayu merupakan satu simbol kebangsaan yang penting dan harus menjadikan kebanggaan kepada seluruh rakyat dari setiap pelosuk negara, dan juga daripada setiap kaum yang menghuni di Malaysia.

Setiap negara yang merdeka memiliki sebuah bahasa kebangsaan yang melambangkan identiti negaranya. Selain daripada memenuhi keperluan sebagai lambang penyatuan, penubuhan satu bahasa kebangsaan juga timbul ekoran daripada semangat kebangsaan. Semasa Malaysia masih dijajah oleh British, bahasa Inggeris telah digunakan seluas-luasnya sebagai bahasa pendidikan dan pentadbiran. Tidak ada usaha yang konkrit dijalankan untuk memilih sebuah bahasa kebangsaan. Namun demikian, keperluan untuk menubuhkan sebuah bahasa kebangsaan semakin mendesak selepas kemerdekaan negara pada tahun 1957.

Apabila Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, secara perlembagaan, bahasa Melayu dimaktubkan sebagai bahasa kebangsaan yang tunggal di Malaysia dan melambangkan identiti kebangsaan sehingga kini. Sehubungan itu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan berfungsi mencipta satu lambang untuk menimbulkan satu identiti kebangsaan yang mengikut Fishman (1968) boleh menunjukkan jalan ke satu mobilisasi dan keterlibatan bersama di kalangan rakyat dengan mengatasi segala perbezaan dari segi bangsa dan kebudayaan.

2.2 Bahasa Rasmi

Selain berfungsi sebagai bahasa kebangsaan bahasa Melayu juga adalah sebagai bahasa rasmi negara. Lazimnya, mana-mana bahasa yang telah mencapai taraf bahasa rasmi, telah melalui proses standardisasi. bahasa Melayu juga tidak terkecuali dalam hal ini dan mempunyai ragam standard yang dipupuk. Antara yang telah dipupuk ialah peraturan tentang penggunaan bahasa Melayu yang betul.

Justeru semua kaum di negara ini hendaklah sentiasa memastikan penggunaan bahasa Melayu, bukan sahaja betul dari segi nahu dan aspek-aspek linguistik lain, tetapi juga sebaik-baiknya tidak mencampuradukkan bahasa Melayu yang digunakan itu dengan bahasa Inggeris, khususnya dalam majlis rasmi atau urusan formal.

Penguasaan bahasa Melayu juga hendaklah dipertingkatkan agar tidak berbentuk bahasa pasar. Fenomena bertutur dalam bahasa Melayu melalui sistem komunikasi yang kadangkalanya kasar dan janggal melalui sebutan dan intonasi, tiada peraturan tatabahasa yang betul sewajarnya tidak wujud lagi dalam kalangan penduduk Malaysia. Tambahan pula jika ia berlaku ke atas generasi muda selepas merdeka.

3.0 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu

Perkembangan bahasa Melayu moden bermula pada abad ke-19. Hasil karangan Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden. Sebelum penjajahan British, bahasa Melayu telah mencapai kedudukan yang tinggi, berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan, dan bahasa pengantar di pusat pentadbiran Islam. Semasa awal pemerintahan British, kedudukan Bahasa Melayu masih tidak tergugat, malah digunakan dalam urusan rasmi jabatan-jabatan kerajaan tertentu. Pegawai British yang bertugas di negeri Melayu dikehendaki mempelajari bahasa Melayu dan lulus dalam peperiksaan Bahasa Melayu.

Munculnya sarjana-sarjana bahasa Melayu seperti R.O. Winstedt, R.J Wilkinson, C.C.Brown, W.E. Maxwell, W.Marsden, O.T. Dussek ,W.G. Shellabear, J. Crowford dan A.M. Skinner. Kedudukan Bahasa Melayu mula terancam selepas Perang Dunia Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan. Bahasa Inggeris mempunyai nilai ekonomi dan status yang tinggi berbanding dengan bahasa Melayu. Perkembangan dan perjuangan Bahasa Melayu terus dipelopori oleh cendekiawan yang berpendidikan Melayu dan Arab. Mereka terdiri daripada wartawan, sasterawan, budayawan, guru-guru, dan ahli-ahli politik Melayu. Pertubuhan-pertubuhan Bahasa Melayu juga ditubuhkan untuk memperjuangkan dan mengembangkan bahasa Melayu. Antaranya termasuklah Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa, PASPAM, ASAS 50 dan sebagainya.Proses perancangan bahasa dilakukan supaya Bahasa Melayu berkeupayaan memikul tugas ini.
[1]

4.0 Dasar Bahasa Kebangsaan

Dasar Bahasa Kebangsan merupakan asas terpenting bagi perkembangan bahasa Melayu di Malaysia. Dasar ini memenuhi konsep perancangan taraf bahasa. Dengan adanya dasar bahasa yang menentukan pemilihan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi, langkah-langkah berikutnya barulah dilakukan, iaitu propaganda, pembinaan dan perluasan penggunaan bahasa pilihan itu.

Dasar bahasa di Malaysia meletakkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi seperti terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Peruntukan yang terkandung dalam Perlembagaan itulah yang menjadi dasar bagi perkembangan bahasa Melayu seterusnya di Malaysia .

5.0 Ancaman dan Cabaran Terhadap Bahasa Melayu.

Peranan Bahasa Melayu sebagai alat komunikasi utama dalam urusan rasmi dan tidak rasmi di negara ini sedang dicabar hebat ekoran arus globalisasi. Perkembangan terkini dalam sektor-sektor penting, misalnya pentadbiran dan pendidikan amat ketara sekali mencabar peranan bahasa Melayu, yakni bukan sekadar merosakkan kemurnian bahasa Melayu akibat campur aduk bahasa dalam komunikasi, tetapi penurunan nilai ekonominya apabila penggunaannnya dalam bidang sains dan teknologi digantikan dengan bahasa Inggeris. Timbul kebimbangan bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan Malaysia semakin hari semakin terpinggir peranannya yang seterusnya bakal mengundang masalah dalam pelestarian jati diri negara yang berteraskan masyarakat, budaya dan Bahasa Melayu.

Melalui kemajuan teknologi maklumat, tiada sempadan yang dapat memisahkan sesebuah negara. Setiap negara di dunia semakin saling bergantung antara satu dengan yang lain. Suasana ini telah mendatangkan kesan negatif kepada kedudukan bahasa Melayu menjadikannya semakin tergugat oleh bahasa Inggeris. Masyarakat umum iaitu Cina, India dan golongan elit Melayu mengagung-agungkan kehebatan bahasa Inggeris. Penekanan mereka terhadap bahasa Inggeris amat keterlaluan. Mereka menggunakannya dalam semua aspek kehidupan. Dalam perbualan sesama ahli keluarga, bahasa Inggeris yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahawa mereka tidak yakin terhadap kemampuan bahasa Melayu. Mereka menolak hakikat sejarah negara ini yang berpangkal daripada politik Melayu dan lebih senang menerima bahasa Inggeris. Ancaman seperti ini tidak boleh dipandang ringan.

Nilai ekonomi bahasa Inggeris jauh mengatasi nilai ekonomi bahasa Melayu. Bahasa Inggeris menjadi penting dalam usaha mencari pekerjaan. Syarat bahasa Inggeris tertera dalam iklan-iklan jawatan kosong. Orang yang fasih dan lancar dalam bahasa Inggeris mudah mendapat kerja. Sebaliknya, golongan yang lemah dalam penguasaan bahasa Inggeris disingkirkan. Akibatnya suatu kejutan rakyat Malaysia mempelajari dan mengagung-agungkan bahasa Inggeris sehingga bahasa Melayu seakan hilang martabatnya.

Dalam sektor swasta, bahasa komunikasi yang digunakan adalah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris turut digunakan dalam urusan rasmi yang melibatkan surat-menyurat, seminar mesyuarat, iklan-iklan media massa dan borang perjanjian firma guaman. Malah, ia turut digunakan dalam komunikasi di kompleks-kompleks membeli belah, hotel, papan tanda dan notis jualan murah. Apa yang paling menyedihkan sasarannya ialah orang Malaysia yang fasih berbahasa Melayu.

Selain itu, penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di institusi pengajian swasta juga semakin meluas. Banyak kolej swasta menjalankan program berkembar bersama-sama dengan universiti luar negara. Kolej-kolej swasta ini disyaratkan memasukkan pengajaran bahasa Melayu dalam rancangan pembelajaran mereka. Malangnya, pihak kolej sekadar melepaskan batuk di tangga sahaja. Bahasa pengantar tetap bahasa Inggeris. Akibatnya, peranan bahasa kebangsaan kita sebagai bahasa ilmiah terabai. Ancaman dan cabaran bahasa Inggeris terhadap bahasa melayu juga jelas terbukti di kota-kota besar di Malaysia dewasa ini. Bahasa Inggeris sudah menjadi lingua franca majoriti warga kota. Di merata tempat, bahasa Inggeris dituturkan oleh orang ramai. Bahasa Inggeris menjadi lambang status seseorang. Individu yang kurang fasih berbahasa Inggeris dianggap kurang berpendidikan. Pandangan sedemikianlah yang telah menjejaskan imej dan martabat bahasa kebangsaan kita.


6.0 Usaha Mengantarabangsakan Bahasa Melayu

6.1 Peranan Kerajaan

Dalam usaha mengantarabangsakan bahasa melayu melalui buku serta sastera tempatan, kerajaan perlu menghasilkan serta mengetengahkan koleksi besar yang diyakini mampu menarik minat penerbit luar untuk menterjemahkannya ke pelbagai bahasa dunia. Secara tidak langsung, usaha ini dapat mengetengahkan bahasa Melayu di mata masyarakat asing yang berminat untuk mempelajarinya. Usaha ini juga amat penting kerana karya melayu sekadar besar dalam lingkungan kelompok tertentu tidak akan mampu membawa bahasa melayu ke mana-mana. Karya yang kuat itu perlu diketengahkan ke peringkat antarabangsa dan seterusnya dipromosikan bagi menarik minat penerbit asing bekerjasama menterjemahkan karya-karya ini untuk pasaran negara masing-masing. Cara ini akan dapat menawarkan sastera Melayu kepada khalayak antarabangsa, sekaligus memperkasakan kewujudannya, baik di tanah air sendiri, mahupun di peringkat antarabangsa.

Pelaksanaan dasar bahasa yang digubal oleh kerajaan perlu dijalankan secara meluas. Pelaksanaan secara terbatas beerti menghadkan tindakan perlaksanaan berdasarkan apa-apa yang tersurat dalam undang-undang bahasa yang ada. Misalnya, menurut peruntukan Fasal 152 Perlembagaan dan Akta Bahasa Kebangsaan 1967, penggunaan bahasa Melayu sebagai "bahasa rasmi" hendaklah dihadkan bagi urusan pentadbiran kerajaan sahaja,kusunya dalam bidang pentadbiran awam,bidang kehakiman dan perundangan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa kerajaan atau pelaksana dasar bahasa tidak boleh mengembangkan domain atau ranah bahasa Melayu di luar bidang urusan rasmi kerajaan. Begitu juga di luar sistem pendidikan kebangsaan, bahasa lain boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan institusi pengajian tinggi swasta.

Pelaksanaan dan penggunaan bahasa Melayu perlu dilaksanakan secara meluas agar jati diri bangsa Melaysia tehadap bahasa kebangsaannya terus kukuh. Penguatkuasaan undang-undang perlu untuk memastikan pelaksanaan dasar bahasa sebagai pembentuk jati diri bangsa tercapai. Dengan adanya kuasa undang-undang penggunaan bahasa Melayu dapat diperluaskan di luar bidang urusan rasmi kerajaan seperti dalam iklan di ruang awam atau untuk menggunakan nama yang bercorakan Malaysia di kawasan perumahan yang dibina oleh pihak swasta. Hal ini perlu kerana peminggiran penggunaan bahasa Melayu di sektor swasta selama ini berlaku atau dibiarkan berlaku kerana orang mentafsirkan undang-undang bahasa secara sempit dan tidak ada undang-undang yang secara langsung menyokong penggunaan bahasa Melayu. .
Kesungguhan Institut Terjemahan Negara yang mengambil bahagian di Frankfurt Book Fair 2008 dengan misi untuk mengantarabangsakan karya-karya Malaysia adalah contoh yang mesti dibanggakan kerana telah mengantarabangsakan karya-karya Malaysia seperti siri komik “Kampung Boy” karya Dato’ Lat.

6.2 Peranan sektor swasta

Sektor swasta harus memainkan peranannya untuk memertabatkan bahasa Melayu. Sumbangan dalam bentuk wang dan hadiah amat penting. Banyak bank di negara Malaysia menaja rancangan yang dapat memantapkan bahasa Melayu. Sebagai contohnya, pihak swasta telah membiayai kos pembelanjaan Pengajian Bahasa Melayu di Universiti Australia. Langkah ini membolehkan bahasa Melayu dikembangkan di luar Negara.

Pelbagai pertandingan pantun serta hadiah insentif diberikan oleh pihak penaja swasta. Misalnya Public Bank menaja pertandingan cerpen remaja, sajak dan penulisan kreatif. Publik Bank juga membantu menerbitkan karya-karya Melayu yang memenangi hadiah sayembara. Sememangnya, bantuan kewangan sektor swasta ini amat membantu perkembangan bahasa Melayu.

Sektor swasta juga perlu mengakui nilai ekonomi bahasa Melayu. Sektor swasta harus menjadikan bahasa Melayu alat komunikasi dalam menjalankan urus niaga. Misalnya, mesyuarat syarikat, dokuman perjanjian, laporan tahunan dan sebagainya bolehlah ditulis dalam bahasa Melayu. Melalui cara ini martabat bahasa Melayu dapat ditingkatkan. Masyarakat dapat mempraktikkan bahasa Melayu bukan sahaja di Malaysia, bahkan di rantau Asia Tenggara. Dengan ini bahasa Malaysia akan mempunyai identiti dan maruah yang tersendiri..

Selain itu sektor swasta haruslah lebih prihatin dalam soal penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam pengiklanan. Sektor swasta perlu mengikis prasangka terhadap kemampuan bahasa Melayu. Keyakinan dan perubahan sikap sektor swasta terhadap penggunaan bahasa Melayu dapat menjadikan bahasa Melayu sebagai pelopor dalam pengiklanan.Usaha ini patut dilaksanakan secara menyeluruh dengan meningkatkan paparan iklan dalam bahasa Melayu.

Pihak swasta sewajarnya meningkatkan penguasaan tatabahasa Melayu bagi mengelakkan pencemaran bahasa kerap kali berlaku. Usaha sektor swasta untuk memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi boleh ditonjolkan dalam urusniaga yang berbentuk dokumen. selain mempergiat penterjemahan dokuman ke dalam bahasa Melayu sebagai contohnya borang-borang bank, polisi insuran dan surat perjanjian perumahan. Kegiatan ini diperlukan memandangkan kebanyakan rakyat Malaysia kini berpendidikan Melayu. Ini merupakan satu cara yang berkesan untuk meningkatkan nilai ekonomi bahasa Melayu seterusnya dapat mengantarabangsakan bahasa yang kita sayangi ini. Dokumen seperti minit mesyuarat dan notis-notis yang disiarkan melalui akhbar dengan penggunaan bahasa Melayu pasti memberangsangkan perkembangannya.

Sektor swasta juga perlu memartabatkan bahasa Melayu melalui bidang pendidikan. Melalui institusi pengajian tinggi ini, negara Malaysia akan melahirkan para siswazah yang cerdik pandai serta sebati dengan bahasa Melayu bukan hanya pelajar Malaysia malah dikalangan pelajar antarabangsa.

6.3 Peranan Kita Sebagai Rakyat Malaysia

``Bahasa Jiwa Bangsa''. Ini bermakna bahasa apa yang kita daulatkan, maka bahasa itulah yang membentuk jiwa kita yang sekaligus memercikkan jati diri kebangsaan. Justeru, jika kita seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira perbezaan asal-usul mendaulatkan bahasa kebangsaan, akan terzahirlah citra dan keperibadian kita sebagai satu bangsa Malaysia. Sebaliknya, jika kita mendaulatkan bahasa-bahasa asing, akan terpancarlah `jati diri asing'. Lantas, akan terencatlah pembentukan jati diri kita sebagai bangsa Malaysia.

Untuk menghakikatkan gagasan ini bukanlah mudah, apatah lagi jika kita sebagai rakyat Malaysia mendaulatkan bahasa-bahasa asing di negara kita sendiri - dogma pemikiran bahasa yang aneh sekali pada zaman pasca kolonialisme. Dalam konteks pembinaan bangsa Malaysia dan pemajuan negara menurut acuan kemalaysiaan sendiri, pendaulatan hanyalah kepada bahasa kebangsaan dan bukannya bahasa-bahasa asing. Inilah prinsip umbi yang seharusnya kita junjung, jika benar kita serius untuk menghakikatkan gagasan pembentukan bangsa Malaysia, seperti kata pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.

Justeru itu, kita dituntut menguasai bahasa asing, tetapi janganlah pula jiwa dan pemikiran kita dikuasai oleh bahasa asing. Ini bukanlah budaya bangsa yang maju. Bangsa yang maju-moden perkasa menjunjung tiga pacak ketamadunan: Memartabatkan bahasa kebangsaannya, menyintai jati diri kebangsaannya (bukan perkauman-kesukuan) dan setia pada nusanya yang satu.

Perlu dinyatakan di sini hanya bahasa kebangsaan (bukannya bahasa asing atau bahasa ibunda) yang dapat menitiskan semangat satu bangsa, menyerapkan roh sebangsa, senegara dan menyemarak jati diri kebangsaan (lawannya identiti perkauman), di samping pendaulatan bahasa kebangsaan yang menjadi bukti ketaatsetiaan, penghormatan dan pemuliaan kepada nusa tercinta. Malah, bahasa kebangsaan jugalah yang berperanan sebagai bahasa ilmu (dalam segenap bidang), bahasa pentadbiran, bahasa ekonomi, bahasa sosial dan bahasa peradaban moden. Oleh itu, kepentingan bahasa kebangsaan sebagai wadah terpenting - selain wadah pendidikan dan kebudayaan kebangsaan, untuk membentuk keperibadian bangsa Malaysia bersemboyankan gagasan ``satu bahasa, satu bangsa, satu nusa'', jelas tidak sewajarnya disangsikan oleh sesiapa pun.

Di sini terletaknya peranan bahasa kebangsaan dalam rancangan merealisasikan Wawasan 2020. Sekiranya kita mengabaikan peranan dan kepentingan bahasa Melayu, ini bermakna kita telah tergelincir daripada gerabak pembentukan bangsa Malaysia itu sendiri. Kejayaan pembentukan negara-bangsa Jepun, Korea, selain pengasasan negara-bangsa di benua Eropah dan Amerika Syarikat, sewajarnyalah kita teladani. Mereka terbukti telah berupaya memodenkan negara sekali gus membina bangsa dengan memertabatkan bahasa kebangsaan negara-bangsa masing-masing.

6.4 Peranan Media Massa

Dalam era globalisasi kini, perkembangan media massa sebagai alat atau medium penyampai maklumat yang pantas tidak dapat dipertikaikan. Ia memberikan satu momentum baru dalam kehidupan manusia. Jika dahulu penggunaannya terbatas namun dengan kecanggihan teknologi segala maklumat dapat diperolehi dengan mudah.

Kemudahan ini telah memberi peluang bagi mengantarabangsakan bahasa Melayu. Segala maklumat dapat diakses melalui portal-portal yang dicipta dan disebarkan melalui sesawang atau internet oleh mana-mana individu. Proses-proses kempen memartabatkan bahasa melayu dapat dilakukan oleh pencinta bahasa Melayu.

6.5 Peranan Golongan Elit dan Akademik

Golongan intelek dan elit bangsa Malaysia, yang kebanyakannya daripada kelas menengah terdiri daripada professional, ikhtisas seperti peguam,doktor, pentadbir dan seumpamanya adalah amat penting diwujudkan dengan segera.Golongan ini seharusnya sanggup membuktikan kebolehan mereka dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan dan penulisan secara global.

Sikap tolak ansur dalam melaksanakan dasar bahasa harus diketepikan, sebaliknya diketengahkan sikap memperjuangkan jati diri terhadap bahasa kebangsaan. Dengan adanya semangat cinta akan bahasa dan bangsa sendiri, alasan sesetengah pihak untuk mengubah suai dasar bahasa berteraskan tuntutan nasiolisme, desakan gelombang pasaran bebas dan kemajuan teknologi maklumat dapat dibendung. Kerjasama dari golongan ini amat diperlukan bagi mengukuhkan jati diri rakyat Malaysia terhadap bahasa kebangsaan.

Kerjasama yang utuh sesama mereka untuk memperjuangkan hasrat memperkasa peranan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi di Malaysia, terutama ketika negara sedang mendepani globalisasi amat diharapkan Selain mereka hasrat murni ini memerlukan penyertaan dan komitmen setiap pihak yang prihatin dan berkepentingan, sama ada individu mahu pun kumpulan dalam kalangan pelajar atau sesiapa sahaja yang cintakan bahasa Melayu.

7.0 Usaha Pihak-Pihak Lain Untuk Mengantarabangsakan Bahasa Melayu

Pengantarabangsaan bahasa Melayu bermaksud menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa yang dikenali dan difahami sekaligus digunakan oleh penutur asing yang tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama Negara. Justeru, bahasa Melayu patut dikembangkan di seluruh dunia agar menjadi salah satu bahasa komunikasi penting pada peringkat antarabangsa.

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) melalui Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM) mengambil inisiatif untuk mengadakan kerjasama dengan negara Kemboja dalam usaha untuk mengembangkan bahasa Melayu ke persada antarabangsa.Program kebahasaan ini diteruskan lagi pada tahun 2003 dan 2005 sebagai kesinambungan usaha terdahulu dalam melatih tenaga pengajar dalam kalangan mereka untuk disampaikan pula kepada masyarakat Kemboja yang lain. Pada tahun 2008 program kebahasaan ini telah diadakan pada 16 hingga 19 Jun yang lalu. Program dimulakan dengan Kursus Penataran Bahasa Melayu selama tiga hari dari 16 hingga 18 Jun di Dewan Pejabat Mufti Kerajaan Kemboja. Seramai 30 orang peserta yang mewakili setiap daerah di seluruh Kemboja seperti: Battambong, Kratie, Kandal, Kampung Cham, Kampung Chnang, Siem Reap dan Phnom Penh menghadiri kursus tersebut.

Di Moscow pula terdapat dua buah universiti yang menawarkan kursus Bahasa Melayu, iaitu Institut Pengajian Negara-negara Asia dan Afrika dan Institute of Applied Oriental Studies, Moscow States University (MSU). Terdapat beberapa orang tokoh ilmuwan yang berminat dengan negara Malaysia dan mereka berusaha gigih untuk memperkenalkan budaya Malaysia serta bahasanya kepada orang Russia. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Dr. Boris Parnickel. Pada tahun 1963 beliau menghasilkan sebuah buku berbahasa Rusia yang pertama memperkenalkan sastera Melayu moden Malaysia kepada pembaca di Rusia. Buku yang berjudul Di Tepi Jalan diterjemahkan daripada cerpen A. Samad Said, penulis Melayu Angkatan 50-an. Seorang lagi tokoh ialah mendiang Dr. Andrey Pavlyatenko yang julung kali memulakan kursus bahasa Melayu dan Pengajian Malaysia pada tahun 1967, tetapi kursus itu merupakan kursus tambahan kepada bahasa Indonesia.

Pengajaran bahasa Melayu juga telah berlaku di Jerman . Bahasa Melayu telah diajarkan di universiti-universiti di Hamburg , Cologne , Bonn dan Frankfurt di Jerman Barat. Pengajaran bahasa Melayu sebenarnya telah dilakukan oleh pensyarah yang merupakan penutur jati bahasa Melayu yang telah menggabungkan bahan-bahan pengajarannya sendiri. bahasa Melayu telah mula diajarkan bukan sahaja di empat buah universiti, bahkan di universiti-universiti lain yang menyelidik dan mengajar dalam bidang sosiologi, sejarah, antropologi dan pengajian Asia . Kini bahasa Melayu diajar di universiti-universiti di Bonn, Pasau, Hamburg, Frankfurt, Cologne, Bremen, Gottingen, Munchen, Bielefeld dan Mainz, yang kebanyakan pelajarnya adalah di peringkat sarjana.

Justeru, kepesatan perkembangan bahasa Melayu yang berlaku harus menjadi kebanggaan para penuturnya dan secara berterusan harus menyokong dan mendaulatkan bahasa Melayu supaya bahasa ini akan terus membentuk kecemerlangan tamadunnya sendiri.

Penutup

Bahasa Melayu sememangnya sudah mencatat kegemilangan apabila telah menjadi bahasa antarabangsa suatu ketika dahulu meskipun perubahan zaman telah merubah kedudukan bahasa melayu. Mendaulatkan bahasa Melayu bukan bererti menyisihkan bahasa-bahasa lain dan menganggapnya sebagai bahasa bahasa yang mesti dipinggirkan dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai bahasa yang pernah melalui sejarah gemilang, bahasa melayu semestinya terus-menerus digerakkan untuk mengembalikan kegemilangannya. Bahasa Melayu sewajarnya duduk sebaris dengan bahasa antarabangsa yang lain dan masyarakat antarabangsa sewajarnya diperkenalkan kepada bahasa Melayu.

Realiti yang berlaku membuktikan bahawa kecemerlangan sesuatu bangsa itu bukan terjadi menerusi sesuatu bahasa asing yang dipelajari, malah kecemerlangan tersebut datangnya daripada bahasa sendiri yang menjadi teras pengembangan ilmu. Masyarakat Jepun yang kurang menggunakan bahasa Inggeris telah mampu memajukan negara mereka menjadi kuasa besar dunia berbanding negara India yang menggunakan bahasa inggeris sebagai bahasa kebangsaan masih mundur dan dihina. Matlamat dan misi untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu akan menjadi satu realiti jika setiap warganegara Malaysia memainkan peranan masing-masing dalam mendaulatkan dan mengembangkan bahasa ini bukan sahaja di peringkat dalaman tetapi menyerlah ke peringkat global.

Ringkasnya, peranan, media massa, kerajaan mahupun sektor swasta dan kita semua sama ada golongan professional atau masyarakat umum sebagai rakyat Malaysia amat penting untuk memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi dalam semua aspek. Pelaksanaan memartabatkan bahasa Melayu sewajarnya dilaksanakan secara sukarela dan berterusan agar Bahasa Melayu terus gah gemilang bersaing di persada antarabangsa.
1. Siri Teks STPM Bahasa Melayu Kertas 1, Longman, Goay Teck Chong, Choo Say Tee.2001, m.s :

1 comment:

  1. Bahasa melambangkan bahasa.Kami sebagai rakyat Malaysia amat berbangga menjadi anak jati Melayu yang memiliki satu identiti unggul dan akan berusaha memartabatkan penggunaan Bahasa Melayu sesuai dengan kredibiliti yang kami miliki.Syabas! - Atika dan Norsuhailah( anak jati Malaysia)

    ReplyDelete